marți, aprilie 13, 2021
the big logo

JURNAL SĂPTĂMÂNAL NAȚIONAL INDEPENDENT | ANUL 1 | NUMĂRUL 36|12 - 18 APRILIE 2021

Protejat: Arena Securității. Modelul axiomatic francez al combaterii delincvenței și a criminalității (al lui Nicolas Sarkozy) versus Modelul elvețian (al lui Luc Sergy și Markus Atzenweiler)

Must Read

Criza pandemică – factor de favorizare a integrării sau dezintegrării europene?

Prof. univ. dr. Vasile PUȘCAȘ A trecut un an de când am conștientizat că suntem într-o criză pandemică. Fiecare individ,...

O Incredibilă Coaliție care vizează subversiunea Ordinii Mondiale Actuale

General de Bg ( ret) Bartolomeu Constantin Săvoiu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale ROMÂNE 1880 , fost Vice...

În contextul social-economic al unei mondializări, respectiv, „globalizări agresive″, în care societățile de consum au din ce în ce mai mult, mari dificultăți de a supraviețui pe termen lung, în care capitalismul „sălbatic″ pare să-și fi atins limitele, marea criminalitate (crima organizată de mare anvergură), precum și prevenirea ei devin unul dintre obiectivele cele mai preocupante ale autorităților centrale și locale de stat. Hiperdezvoltarea (post-industrializarea) contribuie fundamental la formarea unor noi generații de răufăcători și criminali (cu filiere tentaculare și bine structurate, în mod expansionist) care utilizează tehnici infracționale din ce în ce mai sofisticate, motiv pentru care prevenirea și combaterea acestora necesită eforturi desoebite (din ce în ce mai mari) din partea autorităților Statului pentru menținerea ordinii publice în cadrul societății civile.

În Franța, o țară hiperdezvoltată în care procesul de integrare a străinilor este cel puțin în derivă, (dacă nu cumva a eșuat pentru totdeauna), pentru combaterea delincvenței (în creștere constantă) guvernul francez, a acceptat o propunere a  fostului președinte Nicolas Sarkozy (n.1955, în funcție între 2007 – 2012) încă din 2007 (pe când era Ministru de Interne), care se vrea eficace, fără a fi considerat represiv și antidemocratic, fără a încălca drepturile fundamentale ale omului, conform celor care l-au votat în cadrul Adunării Naționale și l-au promulgat, ulterior.

Conform acestui model (având în vedere faptul că marea criminlitate este prezența cu precădere în metropole, precum și în aglomerații urbane, iar Franța este urbanizată, într-un proocent de peste 95%), primarul unuei localități (oraș, metropolă sau președinte de zonă metropolitană),  în unitățile urbane (pol urban, arie urbană, spațiu urban) de peste 10.000 de locuitori, devine stăpânul „absolut″, care va prezida un Consiliu Orășenesc pentru DIF (Drepturile și Îndatoririle Familiilor), iar acesta, împreună cu echipa sa (consiliul pe care îl prezidă) are dreptul să „pătrundă″ cât de cât în intimitatea familiilor (sub o formă sau alta, mai mult sau mai puțin legală, la „periferia″ legii) în care există probleme grave legate de absenteismul școlar al copiilor, de lipsa lor de educație sau ale căror copii tulbură liniștea și ordinea publică sau sunt consumatori de droguri (ușoare).

În cazul în care situația o impune, acest consiliu poate impune părinților SRP (Stagii de Responsabilitate Parentală). Din contră, dacă ei nu acceptă această „oferta″ al Statului (de drept), el poate decide de comun acord cu Inspectoratul Școlar departamental (Academie, în Franța) și CAF (Casa de Alocații Familiale) suspendarea prestațiilor sociale iar în anumite situații grave, poate solicita transferul copilului sub tutela CAF.

Pentru „detectarea″ la școală în timp util (de manieră precoce) a tulburărilor de conduită (caracterizate printr-un patern repetitiv și consistent de conduită antisocială, deviantă și agresivă), este impusă supravegherea personalizată a sănătății mintale a fiecărui copil și evoluția lui din punct de vedere psihic și psihologic.

Notă. Tulburările de conduită sunt tratate, ca regulă generală, de către un psihiatru specializat pe etapele copilăriei și adolescenței, un pediatru, un psiholog clinician specializat în domeniul tulburărilor de comportament sau un alt profesionist care are competențele necesare. Acesta va face o evaluare pe baza observației și interviului cu părinții, profesorii și copilul în cauză. CBCL (Chestionarul de Comportament al Copilului) are între 100-113 itemi care descriu în mod specific probleme emoționale și comportamentale. Un copil care are probleme de conduită va avea scorul în jurul valorii de 65. Tulburările de conduită apar deseori în asociație cu ADHD (Tulburarea hiperactivă cu deficit de atenție – tulburare mintală de tip neurologic) depresie (tulburare afectivă caracterizată de cel puțin două săptămâni de dispoziție scăzută prezentă în majoritatea situațiilor), dificultăți în învățare și mai puțin frecvent cu psihoza (deteriorarea gravă a gândirii și a sistemului cognitic, respectiv, a percepției) și autismul (tulburare de dezvoltare caracterizată prin dificultăți de comunicare și interacțiune socială, precum și prin comportamente repetitive).

În sfîrșit, un interviu (o examinare orală al copilului) are loc la fiecare trei ani (cel mult) cu reprezentanții CAF și cu specialiști (pedagogi, educatori și psihologi) ai Inspectoratelor Școlare, respectiv, experți în orientarea școlară și profesională a copilului (adolescentului, tânărului).

Fără a (re)aduce în discuție (dezbatere) ordonanța din 1945 în privința legislației consacrată infracțiunilor comise de către minori (pe cât de veche, pe atât de „generoasă″), Sistemul Axiomatic a lui Sarko (nicolas Sarkozy) prevede prezentarea imediată în fața instanțelor judecătorești, (Tribunalul pentru Minori), a tânărului (minor, între 16-18 ani) care comite o abatere gravă, sancționabilă (penal) de lege.

Menționăm că în cazul delincvenților majori (care comit infracțiuni grave), rămâne în vigoare „înfățișarea imediată″ („comparution immédiate″), care are ca efect „condamnarea imediată″ a inculpatului, conform unei legi care datează încă din 20 mai 1863, „ușor″ modificată în noul CP (Codul Penal francez) din 1958 (Republica a V-a, instaurată de către Charles de Gaulle), conform OU (Ordonanța de Urgență) din 10 iunie 1983, o procedură instaurată, în aceleași condiții, și în noul CPB (Codul Penal Belgian) din 20 martie 2000.

Pentru ca modelul să fie eficace, este necesar ca toți responsabilii societății civile care intervin în prevenirea delincvenței trebuie să facă schimb de informații, pentru o mai bună cunoaștere și apreciere a minorului, sub toate aspectele, atât pe plan social, cât și pe plan intelectual, psihic, respectiv, pe plan material. Pentru păstrarea „secretului profesional″, există un coordonator care centralizează toate datele despre subiect (persoană în cauza), el fiind singurul care deține toate informațiile și care are, printre altele, și obligația de a nu le face publice (cunoscute publicului).

În cazul prezentării imediate în fața instanțelor judecătorești a consumatorilor mari de droguri dure-droguri de mare risc (toxicomani „profesioniști″), terapia poate fi pronunțată în fiecare stadiu a procedurii în locul condamnării immediate, ca o variantă posibilă pentru încetarea urmăririi penale de către Procurorul Republicii.

Astfel, spitalizarea din oficiu în condițiile legii actuale, într-un centru psihiatric va fi permisă și chiar impusă cu sprijinul primarului, el neputând interveni în favoarea libertății subiectului decât în cazul în care el nu reprezintă un pericol public. La externarea bolnavului, primarul trebuie să fie informat și are datoria să supravegheze subiectul în perioada de reinserție a sa în societate. Pentru externare însă, numai prefectul poate semna documentele care să permită fostului toxicoman părăsirea spitalului (sau a Centrului de dezintoxicare). În cazul permisiilor de probă (numai pe perioade scurte !), este tot primarul căruia îi revine sarcina să vegheze asupra persoanei (subiectului) în cauză.

Pentru punerea în aplicare al cestui model, au fost create în egală măsură și centre speciale de detenție (de „retenție″ administrativă) pentru criminali sexuali, unde nu vor fi internați decât cei care comit delicte sexuale grave. În aceste centre, amenajate în mod special, deținuții vor efectua o terapie intensivă și eficace în paralel cu executarea pedepselor, pentru ca procentul de recidivă să fie cât se poate de redus (scăzut). După eliberarea lor din centrele mai sus menționate, ei vor fi în continuare supravegheați în centre speciale de libertate cu sprijinul unor asociații specializate în orientarea socio-profesională și reinserția socială a delincvenților sexuali, având obligația să se prezinte periodic (lunar) la Comisariatul de Poliție de reședințî (impusă de Instanța), în loc de 6 luni (față de cum era înainte), conform unei legi instaurate încă din 2003.

Menționat și în Cazierul Judiciar al subiectului, „retenția″ lui în aceste centre de libertate poate fi prelungită nelimitat (fără un termen fixat !), până când autoritățile competențe în materie socio-judicaire vor avea certitudinea că o reinsertiune reușită în societate a lui (fără recidivă !), este posibilă.

În cazurile mai grave se vor folosi tehnicile de supraveghere GPS (brățară electronică, votată în decembrie 2005),  iar pentru a se debarasa de ea va fi nevoie de o decizie al JAP (Judecătorul responsabil cu Executarea și Amenajarea Pedepselor) sau în anumite situații, chiar al Procurorului Republicii.

Spre deosebire de Franța, în Confederația Helvetică[1]  primul centru de prevenire a criminalității, cunoscut sub numele de „Arena Securității″[2]  și-a deschis porțile în 2004, în fostele clădiri ale uzinelor grupului Sulzer AG fondat în 1834 la Winterthur (Cantonul Zürich), cu 120 de filale în lume și 9.780 de salariați,  specializat în industria constructoare de mașini cu o cifră de afaceri de cca 3,70 MdFCH (cca 3Md€).

Cu statut de ONG (Organizație non profit, asociație-lege 1901, în sensul terminologiei juridice franceze), deși numai o viziune la început, grație colaborării ei cu diferite corpuri de Poliție, Arena Securității a devenit o realitate, fiind vizitată până în prezent, cu ocazia  diferitelor evenimente, de către cca 25.000 de persoane. Ea completează, ca instituție (clasată, de utilitate publică!), acțiunile Statului, rerspectiv, ale autorităților centrale și locale în prevenirea criminalității și își defășoară activitatea de manieră independentă de orice curent politic, religios și social-economic, având ca deviză „Prevenirea criminalității pentru oameni, cu oameni″ !

Cei doi fondatori ai Organizației  „Arena Securității″,  Luc A. Sergy (Președinte) și Markus Atzenweiler (Director al Sediului central de la Zürich), foști funcționari ai Poliției din Zürich, au avut ca sursă de inspirație ideea că în prevenirea criminalității omul este cel mai important membru al securității și ei pun la dispoziția personalului implicat în acest proces complex (nu rareori chiar și polițiștilor!),  pe de–o parte, mijloace tehnice de antrenament, iar pe de altă parte, cu ajutorul unui personal calificat intern sau extern (experți în materie de prevenirea criminalității), cursuri, seminarii și conferințe (în limbile germană, franceză, italiană și spaniolă) care să contribuie  de manieră eficace la prevenirea actelor antisociale.

În rolul său de intermediar (ca prestatar de servicii), Arena Securității, se consideră, printre altele, și ca un organ consultativ al Poliției (cantonale dar și Federale), asigurând o pregătire complementară personalului implicat în prevenirea și combaterea criminalității, oferindu-și serviciile și unor instituții private responsabile cu menținerea liniștii și ordinii publice în cadrul societății civile. Programul „YourPower″, dezvoltat de către Atzenweiler, reprezintă în fond un Training[3] de securitate pentru prevenirea criminalității, în care sunt implicați profund atât funcționarii de poliție cât și victimele actelor criminale.

Conceptul este funcțional în mai multe domenii. Aceste începe prin afirmarea de sine la copii, tineri, femei, bărbați și continuă cu comportamentul care trebuie adoptat în cazul unui bracaj (jaf armat) în comerț (unități comerciale), în unități financiar-bancare (cu ocazia transporturilor de fonduri în cash), în stații de alimentare cu combustibil  (carburant) și până la modul în care trebuie procedat în cazul violenței la ghișeu, în sectorul social, al asigurărilor, în cel al transportului public, etc.)

Ca mediu infracțional (experimental) pentru studiu, este ales cartierul Bronx (unul dintre cele cinci cartiere și cel mai defavorizate din punct de vedere social, cu un grad ridicat de insecuritate) al metropolei New York (fondat în 1914; 147,8km2, 1,4 mil. locuitori), redus la scară la o suprafață de 300 m2, cu șosele, poduri, pasaje subterane, stații de autobuz, o bancă cu seif (casă cu bani), o stație de alimentare cu carburant, etc., supravegheate cu camere video, alarmă, pentru o conexiune fidelă cu realitatea.

Pentru creșterea rentabilității organizației în materie de prevenire a criminalității, începând din 2010, aceasta a aderat și la IPH (Academia Intercantonala de Poliție) din Hitzkirch (Cantonul Lucerne, Districul Hochdorf), ceea ce perimte celor care se formează în cadrul ei să-și poată desfășura activitățile lor (de pregătire) și la Hitzkirch, sub conducerea lui Roland Hodel, un profesionist în prevenirea criminalității care a lucrat timp îndelungat în cadrul Poliției Zoug (Capitală Cantonului Zoug/Zug, centrul Elveției).

În partea orientală (de est) a Elveției, Arena Securității își desfășoară activitatea sub conducerea lui Patric Leu (un antrenor de securitate recunoscut și reputat, care de mai mulți ani lucrează cu conceptul „YourPower″), iar în cea Romandă (de vest), responsabilul cu pregătirea privind prevenirea criminalității este Fréd Etter (un fost funcționar de Poliție, în Cantonul Vaud – unul dintre cele 26 de cantoane ale Elveției, cu Capitala la Lausanne), foarte apreciat de către specialiștii în materie de anticriminalitate.

La Comanda Sediului principal (central) de la Zürich, Atzenweiler este secundat de către Peter Reutimann (fost și el un polițist „chevroné″ – cu mare experiență la Zürich), respectiv, de către Sonja Selenati (juristă, specializată în prevenirea și combaterea criminalității în cadrul dreptului penal internațional).

_______________________________

[1]„CH – Confederatio Helvetica″ din 1803, o reuniune trilingvă a 26 de cantoane în vestul Europei: germană (schweiz, 63,7%), franceză (20,4%), italiană (svizzera, 6,5% ) și mai rar romanche (svizra, 0,5%),  „patria″ neutralității militare și politice, sediul a numeroase organizații științifice, politice, economice și militare internaționale, a ceasurilor de lux, dar și a băncilor „tixite″  cu conturi bancare oculte, are o poulatie de 7. 701.856 locuitori, din care 3.915.181 persoane de sex feminin și 3.786.675 de sex masculin, 6.032.141 având cetățenie elvețiană, restul de 1.669.715 (cca 22% din populația țării) fiind străini din toate colțurile lumii: Europa (în special de vest, 1.026.954), America Latină (în special Brazilia și Argentina) și Centrală, America de Nord (în special SUA), Asia (în special China și India), Țările Pacificului de Sud-Est, Maghreb (Africa de Nord), Africa Neagră (Subsahariană). Cu o speranță de viață la naștere, una dintre cele mai ridicate din lume:79,7 la bărbați și 84,4 la femei (comparativ, bărbați/femei: 71/79 în Rusia, 71/75 în China, 63/65 în India, 53/55 în Kenya, 79/83 în Israel, 79,5/85 în Franța, 75/80 în SUA, 79/86 în Japonia, 69/74 în Turcia, etc.), Elveția (cu o rată a șomajului între: 2,6-3,8% din populația activă în ultimii ani, cu un PIB-PPA: 313 miliarde de $US/PIB Nominal: 500 miliarde de $US, IDH: 0,955; comparativ, Franța: PIB-PPA : 2.470 mliliarde $US/PIB Nominal:2.980 miliarde $US, IDH:0,971 ; Germania: PIB-PPA: 2.910 miliarde $US/PIB Nominal:3.600 miliarde $US, IDH:0,941) dispune de o populație urbană de cca 75%, având o rată de natalitate de 1,37 pentru cetățeni elvețieni și 1,85 pentru străini, cea de mortalitate infantilă fiind de cca  4,1/1000. Pe plan fiscal este supus în permanență (începând cu acest secol) unor puternice presiuni din partea țărilor OCDE (în special Franța și Germania) pentru o revizuire a politicii sale fiscale și pentru o mai bună transparență a  paradisului său fiscal  care înghite fonduri oculte uriașe ale unor evazioniști, în special din Europa de Vest (Franța, Germania, etc.). Aproape 10% dintre elvețieni se exprimă într-o limba nenațională.

[2] Revista IPA (Internațional Police Association), Elveția, 2011

[3]Cel mai adesea, training-ul este descris ca fiind un proces sistematic de dobândire  a noi cunoștințe, abilități și atitudini necesare îndeplinirii mai eficace a atribuțiilor unui anumit post, prezent sau viitor. Spre deosebire de training, care este oportunitatea oferită unui individ de a învăța, dezvoltarea reprezintă rezultatul pe termen lung a acțiunilor de învățare. De aceea, denumiri ca „departamentul de training” sau „managementul training-ului” au fost înlocuite cu „departamentul de dezvoltare a resurselor umane” sau „managementul dezvoltării”. Noua terminologie reflectă schimbarea orientării dinspre proces (training) către rezultat (dezvoltare). Învățarea, este o permanentă schimbare relativă a cognitivului (ex. înțelegere și gândire) care rezultă din experiență și influențează comportamentul. Educația este diferită de training și dezvoltare prin setul de cunoștințe, abilități și atitudini care, în cazul ei, sunt de natură mai generală. Ea se poate realiza atât prin acțiuni de învățare în afara companiei, cât și în cadrul companiei (ex. un curs de limbi străine plătit de companie). Pentru a integra mai bine aceste concepte este util să discutăm despre training, dezvoltare și educație din punct de vedere al aportului lor la viață profesională a unui individ. Astfel, la modul simplist, spunem că training-ul ajută un angajat să fie mai eficient pe un post. Dezvoltarea reprezintă o premisă a promovării lui, iar educația sprijină un individ să reușească în carieră, indiferent de domeniul de activitate.

Sursa articol : www.jurnalul-bucurestiului.ro

- Advertisement -

LASA UN RASPUNS

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Criza pandemică – factor de favorizare a integrării sau dezintegrării europene?

Prof. univ. dr. Vasile PUȘCAȘ A trecut un an de când am conștientizat că suntem într-o criză pandemică. Fiecare individ,...

O Incredibilă Coaliție care vizează subversiunea Ordinii Mondiale Actuale

General de Bg ( ret) Bartolomeu Constantin Săvoiu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale ROMÂNE 1880 , fost Vice Președinte CIOR -NATO ( Confederația...

Etnogeneza românilor reflectată în creațiile istoriografiei românești

Autor: Potcovaru Ioana-Corina În cadrul culturii românești, scrierea istoriei a jucat un rol important. Împărțiți între hotarele mai multor state,  românii s-au convins de necesitatea...

Lacul Colibiţa – locul de basm unde poţi respira cel mai pur aer din ţară

Situată la o altitudine de 900 de metri, Colibiţa ( judeţul Bistriţa Năsăud) este poarta de intrare în Munţii Călimani. Lacul, munţii, pădurea, aerul,...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -