Ce înseamnă să fii Templu?

0
179

Sursa foto:doxologia.ro

De la botezul nostru am auzit că suntem Templele Duhului Sfânt, că trebuie să-l respectăm și să-l îngrijim, deoarece El este cel care primește sufletul nostru.

Ei bine, acest lucru este complet adevărat, am fost creați după chipul și asemănarea TATĂLUI ,cu darul de a gândi și a înțelege Binele față de Rău

Când DUMNEZEU a vrut să aibă o Casă în mijlocul Poporului Său i-a încredințat lui Moise misiunea să facă un Tabernacol , Templul nu era încă construit, i-a dat o viziune a ceea ce era în cer, astfel încât să poată pune ceva asemănător pe Pămînt și cum el nu putea pune ceea ce este pe Cer , căci îi era imposibil, a pus atunci ceea ce el știa.

În (Exod 25: 8-9) Moise caută să fie credincios a ceea ce i s-a arătat, în acest Tabernacol care este originea sărbătorii Rusaliilor pentru creștini și este amintirea Pogorârii Duhului Sfânt asupra Apostolilor , pentru poporul evreu era sărbătoarea Corturilor (Shavuot).

Shavuot, Jag Habikurim, Zeman Matan Toratenu: aceste trei nume sunt simbolurile acestei sărbătoari ultimul însemnd momentul prezentării LEGII și se referă la ora solemnă când Moise a primit tăblițele cu Decalogul.

Se poate spune că la această dată se poate considera Nașterea Iudaismului și ne dă un sentiment de unitate și pentru noi ,creștinii , că aparținem aceleași familii Biblice.

Ei bine, în cortul pe care îl avea în Locul Sfânt: o masă cu 12 pâini care aminteau triburile, Menora (candelabru cu 7 ramuri), pentru a împărți, un Văl,după care era Sfânta Sfintelor: tămâie, Chivotul Legămînt care conține toiagul lui Aaron , Urna de aur a Manei Cerești și Tablele Legii.

Este o reprezentare a ceea ce a văzut, că Dumnezeu l-a lăsat să vadă, un loc unde oamenii săi pot să meargă și să vorbească cu TATĂL lor, adevăratul DUMNEZEU care este peste tot, dar uneori oamenii au nevoie și de un loc unde să se roage.

Ce înseamnă ceea ce era în Tabernacol ?
Cele 12 pâini amintesc că Triburile sunt în mod egal prezente la masă, Menora trebuie aprinsă seara și stinsă dimineața, Templul care trebuie iluminat, reprezintă îngerii care sunt în prezența lui Dumnezeu și care care au misiunea specială de a lumina omenirea și vom vorbi despre văl într-o clipă.

În Sfânta Sfintelor era tămâia, aceasta se folosește pentru ca rugăciunile să urce la Dumnezeu, noi tămâiem altarul pentru că acolo se face jertfa mielului, care este CRISTOS , singurul și suficient sacrificiu, în Chivotul – Legămînt cu toții avem imagini din această urnă pe care evreii au purtat-o ​​dintr-un loc în altul pentru că înăuntru se afla toiagul lui Aaron, Urna care conținea această pâine din cer pe care Dumnezeu le-a dat-o pentru ca ei să nu moară în deșert și în plus și cele 10 Porunci ! .

Ce reprezintă Locul Sfânt?

Acest loc Sfânt îl reprezintă pe Ioan Botezătorul, aranjamentul Tabernacolului depășește prezența fizică , este o alegorie care ne dă o noțiune de Ceva iar în acest caz , de Cineva , în acest loc există Lumină iar IOAN vine să pregătească Cale el nu este Lumina dar este un martor al Luminii!

Să ne amintim că suntem Templul Duhului Sfânt, El este în noi și este o relație imanentă !

Ce reprezintă Sfânta Sfintelor?

Desigur, pentru Iisus Hristos, el este Noul Legământ, , prin sacrificiul său avem viață, el este Pâinea vieții.

Dacă suntem un “recipient” sfânt pentru SPIRITUL SFÂNT , nu poate exista o explicație mai bună iar Isus CRISTOS este Locul cel mai Sfânt!

Cum suntem noi un Templu ?

Nu este suficient să spunem că noi credem , nu este suficient să mergem la Templu sau la Biserică sau la Casa de rugăciune, trebuie să credem cu adevărat, în viața noastră trebuie să fim întotdeauna un exemplu pentru cineva, și nu o rea “ mărturie “ Dacă spun em că suntem creștini trebuie să acționăm ca atare.

Sfințenia este în comuniunea pe care o am cu Dumnezeu, trebuie să fie continuă dar nu putem avea această relație cu Dumnezeu dacă suntem plini de păcate ceea ce iese din gură este inima care vorbește , trebuie să avem grijă de aceasta pentru a fi cu adevărat demni de a fii adevărați primitori al Duhului Sfânt.

Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea Darul înțelepciunii, ca să putem înțelege ce se întâmplă în viața noastră și ce dorește El de la noi și darul smereniei iar cea mai mare comoară pe care o putem avea , este de a avea o relație Tată -Fiu cu DUMNEZEU și asta nu se poate realiza decât cu o inimă smerită !

Dumnezeu să fie cu noi în orice moment, Harul
DOMNULUI nostru Iisus CRISTOS dragostea lui DUMNEZEU și comuniunea DUHULUI SFÂNT să fie cu noi , acum și în veci vecilor !Amin!

Arhiepiscop Dr .Eric ESCALA
Biserica Anglicană
BUENOS AIRES
ARGENTINA

AD

LASA UN RASPUNS

Please enter your comment!
Please enter your name here