marți, septembrie 26, 2023
the big logo

JURNAL SĂPTĂMÂNAL NAȚIONAL INDEPENDENT | ANUL 2 | 2023 |NUMĂRUL 140 | ISSN 2972 - 2268

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI

Must Read

Marele scriitor Mihail Sadoveanu a condamnat oameni la moarte

Sursa:barzilaiendan.com By barzilaiendan ,,Evenimentul zilei“ scoate de sub cenușă un trecut rușinos al lui Mihail Sadoveanu, ale cărui ,,opere“ am fost...

Preotul Necula intervine în scandalul drogurilor: ‘Suntem în faţa unei realităţi care pute, rupe, ucide. Treziţi-vă!’

Sursa: stiripesurse.ro Alexandra Cruceru Sursa foto: dcnews.ro Preotul Constantin Necula, preşedintele asociaţiei "Crucea Albastră", avertizează că fenomenul consumului de droguri în...

Viitorul Ucrainei e sumbru

Sursa: Sorin Rosca Stanescu  corectnews.com El s-a decis la Washington. Casa Albă a desemnat un reprezentant special, a cărui...

După 23 august 1944, România a avut o contribuţie substanţială la eforturile de război ale Naţiunilor Unite. Armata română a realizat apărarea strategică a graniţelor şi a liniei temporare de demarcaţie româno-ungare din Crişana şi Platoul Transilvaniei, impuse prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Sub acoperirea strategică a românilor, trupele sovietice au parcurs aproximativ 1.000 de kilometri într-un timp foarte scurt şi, fără să întâmpine rezistenţă, au trecut prin strâmtorile din Carpaţii Occidentali şi Meridionali, în Ardeal.

     În toamna anului 1944, Armatele 1 şi a 4-a române au fost angajate în ofensiva pentru eliberarea părţii de nord-est a României. Obiectivul ofensivei a fost atins între 21 şi 25 octombrie, când forţele inamice au fost alungate din oraşele Carei şi Satu Mare, dincolo de graniţa româno-ungară. 

     Pentru eliberarea oraşului Carei, a fost concepută o mare manevră de învăluire, cu patru divizii din Corpul 6 Armată, în timp ce Corpul 2 Armată împreună cu Divizia 11 Infanterie aveau să atace de la sud rezistenţa inamicului din Satu Mare. Atacul a început în seara zilei de 24 octombrie, iar militarii Regimentelor 34 şi 40 Infanterie au angajat lupte de stradă, în aceeaşi noapte, iar în dimineaţa zilei de 25 octombrie au eliberat oraşul Carei.

     25 Octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire naţională, ziua  când armata română şi-a îndeplinit menirea firească. Devenită simbol al  tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, data de 25 Octombrie a  rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi  sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul  sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei  României, o zi de cinstire pentru eroismul si jertfele prin care, de-a  lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta  neamului românesc, îndeplinindu-ţi misiunea nobilă de a apăra unitatea  naţională şi integritatea teritorială a statului român.

     La 25 octombrie 1944, Armata Română elibera ultima localitate românească de sub ocupaţie străină: oraşul Carei. Acţiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru Ardeal  alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvan cu numeroase  jertfe. Mii de militari din cadrul Armatei a IV-a, comandată de bravul  general Gheorghe Avramescu, şi trupele Armatei I ale generalului Atanasiu au  căzut vitejeste în luptele sângeroase de la Sfântu Gheorghe, Târgu  Mureş, Oarba de Mureş, Păuliş, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi  Carei, în total peste 50.000 de oameni (morţi şi răniţi). Odată cu încheierea acţiunii de eliberare a teritoriului patriei,  după 25 octombrie 1944, Armata Română a participat, la eliberarea  Ungariei. Ea a desfăşurat acţiuni militare pe Tisa mijlocie, pentru  eliberarea oraşelor Debreţin şi Nyiregyhaza şi a participat la marea  operaţie pentru eliberarea Budapestei, unde şi-a adus o contribuţie  importantă la ruperea centurilor fortificate ale oraşului şi la  nimicirea marilor centre de rezistenţă. A avut, de asemenea, un mare rol în eliberarea oraşului Miskolc şi în  cucerirea munţilor Hegyalya, Bukk şi Matra. Pe frontul din Ungaria,  brava armata română a angajat peste 210.000 militari, eliberând 14 oraşe  mari şi 1.224 de comune. In cursul acestor lupte, din rândul ostaţilor  noştri au căzut la datorie 42.000 de oameni (morţi, răniti, dispăruţi şi  prizonieri). In Cehoslovacia, armata română, acţionând, în continuare,  alături de armata sovietică, a desfăşurat acţiuni în perioada 18  decembrie 1944 – 12 mai 1945. Pe frontul Cehoslovaciei au participat 248.450 militari români, din  rândurile cărora au căzut 67.495 de eroi. De asemenea, aproximativ 2.000  de militari români din Regimentul 2 Care de lupta şi-au adus  contribuţia la eliberarea părţii de nord-est a Austriei. Ei au înfruntat  inamicul în lupte grele la Mistelbach, Zisterdorf şi Poysdorf. Cu un  efectiv total de peste 538.536 de luptători, din care au pierit peste  169.822 de eroi, armata română, care a parcurs peste 1.700 de km de la  Marea Neagra până in cadrilaterul Boemiei, a eliberat peste 200.000 km  pătraţi de sub ocupaţie straina (România, Ungaria, Cehoslovacia şi  Austria), a traversat prin lupte grele circa 20 de masivi muntoşi, a  forţat 12 cursuri mari de apă şi a eliberat peste 3821 localităţi,  dintre care 53 de mari oraşe. Ostaşii români au provocat inamicului pierderi echivalând cu 15  divizii. Pe frontul de vest, efortul economic al României a atins  fabuloasa sumă de 1.120.000.000 dolari, ceea ce însemna de patru ori  bugetul României pe exerciţiul financiar 1937-1938. Zilnic, contribuţia  României în războiul antihitlerist a fost de aproape 5 milioane de  dolari. La 9 mai 1945, când războiul a luat sfârşit cu victoria  Naţiunilor Unite – armata română se găsea în apropiere de Praga şi în  estul Austriei, prezentându-se cu un bilanţ bogat de luptă, şi s-a  întors în ţară cu drapelele de luptă acoperite de glorie, trecând pe sub  Arcul de Triumf ca o armată biruitoare, care şi-a făcut datoria faţă de  patrie şi poporul său, precum şi faţă de alte popoare.

     Din anul 1830, anul înfiinţării armatei române moderne, până în 1951, în  tradiţia românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi  acestei instituţii. Aflată în centrul atenţiei publice, mai ales după  Războiul de Independenţă din 1877-1878, armata a participat anual la  manifestările prilejuite de Ziua Înălţării Domnului, devenită, după  Primul Război Mondial, Ziua Eroilor, şi la cele din Ziua Naţională a  Regatului Românei (10 Mai). Dacă armata, ca organism al statului român nu a avut propria zi  aniversară, în schimb, categoriile de forţe armate, respectiv diferitele  genuri de arme, unităţi şi mari unităţi îşi sărbătoreau ziua odată cu  praznicele propriilor patroni spirituali. Aceşti patroni au fost  confirmaţi pentru categoriile de forţe armate prin Înaltul Decret Regal  nr. 1621 din 24.05.1929, iar pentru unităţile ce aparţineau aceluiaşi  tip de armă prin Înaltul Decret Regal nr. 1343 din 17.04.1931. În martie  1948, acest gen de sărbătoare a fost abandonat, fiind apoi reluat din  anul 1994. În prezent, zilele categoriilor de forţe ale armatei şi cele  ale genurilor de armă şi specialităţilor militare sunt stabilite prin  Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, R.G. – 4, aprobat  printr-un ordin al ministrului apărării naţionale din 2009. În ţara noastră, pe data de 20 iulie 1951, Prezidiul Marii Adunări  Naţionale a emis Decretul nr.125 în vederea declarării zilei de 2 octombrie, pentru prima oară, ca “Ziua Forţelor Armate ale R.P.R.”.  Motivul acestei alegeri îl constituia faptul că, la 2 octombrie 1943,  Stalin aprobase organizarea Diviziei “Tudor Vladimirescu” din prizonieri  de război români, devenind, astfel, “sâmburele” viitoarei “Armate  Populare” din România. Timp de aproximativ un deceniu sărbătorile  oficiale româneşti au căpătat un profund caracter prosovietic,  anulându-se, practic, aproape toate simbolurile naţionale şi  mistificându-se evident aspectele de ordin istoric. În 1958, prin Ordin al ministrului forţelor armate, s-a revenit la  tradiţiile unităţilor şi marilor unităţi cărora li s-a permis să-şi  sărbătorească sau să comemoreze principalele momente din toată perioada  existenţei lor. Ideea după care întreaga armată română îşi avea  “sâmburele” în Divizia “Tudor Vladimirescu” devenea astfel de domeniul  trecutului. În anul următor retragerii armatei sovietice din România,  prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959, Ziua Forţelor Armate a fost mutată  pe data de 25 Octombrie. În Decret nu se face nici o referire explicită  la motivul acestei decizii. La vremea respectivă, ea a reprezentat un  act de curaj. Motivul principal al deciziei de schimbare a Zilei Armatei  trebuie căutat în faptele de arme ale Armatei Române şi în rezultatul  acestora: reîntregirea graniţei de Vest a României şi anularea, de  facto, a prevederilor Dictatului de la Viena. Acesta a fost singurul  obiectiv strategic naţional, realizat efectiv de Armata Română pe câmpul  de luptă, recunoscut juridic în art. 2 al Tratatului de pace dintre  România şi Puterile Aliate şi Asociate, încheiat la 10 februarie 1947.  Recunoaşterea importanţei zilei de 25 octombrie 1944 pentru istoria  Armatei României şi istoria naţională, în ansamblul ei, este pusă în  evidenţă şi de faptul că autorităţile timpului şi-au asumat chiar riscul  unor speculaţii nefavorabile lor, care puteau asocia faptele de arme cu  ziua regelui Mihai, născut tot într-o zi de 25 octombrie, sau cu forma  de guvernământ existentă înainte de 30 decembrie 1947. Deci, 25 Octombrie 1944 semnifică data eliberării totale a nord-vestului  Transilvaniei de sub ocupaţie şi administraţie străine. Chiar dacă acest  teritoriu a fost preluat iniţial de administraţia sovietică, fiind  retrocedat României pe 9 martie 1945 (la câteva zile după instalarea  guvernului Groza, pe 06.03.1945), în ziua de 25 octombrie 1944 Armata  României a trăit un moment înălţător, prin atingerea hotarului firesc al  patriei sale.

     Toate acestea pun în evidenţă faptul că Ziua Armatei României este  legată efectiv şi afectiv de Transilvania, leagănul genezei şi evoluţiei  istorice a poporului nostru, de obiectivele şi sentimentele Armatei  României, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale:  unitate, independenţă, suveranitate, integritate teritorială. 25  Octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire naţională, ziua  când armata română şi-a îndeplinit menirea firească, aceea de a readuce  la hotarele ei patria care a zămislit-o. Devenită simbol, ziua de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele  românilor ca fiind ziua în care ţara îşi sărbătoreşte armata şi pe cei  care au fost şi sunt în slujba ei.  Cine nu a fost soldat, va înţelege  mai greu ce mare povară porţi pe umeri precum şi unicitatea şi  singurătatea soldatului aflat în misiune. Astfel, Ziua Armatei a fost, este şi va fi mereu Ziua Soldatului!  

     Sărbătorile sunt pentru oameni, iar omul-soldat are astăzi bucuria de a  fi sărbătorit aşa cum se cuvine de întreaga ţară.

     La Mulți Ani Armatei Române!

- Advertisement -

LASA UN RASPUNS

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Marele scriitor Mihail Sadoveanu a condamnat oameni la moarte

Sursa:barzilaiendan.com By barzilaiendan ,,Evenimentul zilei“ scoate de sub cenușă un trecut rușinos al lui Mihail Sadoveanu, ale cărui ,,opere“ am fost...

Preotul Necula intervine în scandalul drogurilor: ‘Suntem în faţa unei realităţi care pute, rupe, ucide. Treziţi-vă!’

Sursa: stiripesurse.ro Alexandra Cruceru Sursa foto: dcnews.ro Preotul Constantin Necula, preşedintele asociaţiei "Crucea Albastră", avertizează că fenomenul consumului de droguri în România poate fi combătut numai...

Viitorul Ucrainei e sumbru

Sursa: Sorin Rosca Stanescu  corectnews.com El s-a decis la Washington. Casa Albă a desemnat un reprezentant special, a cărui misiune principală vizează ceea ce...

S-A STINS NAPOLEON (NINI) POP!

După îndelungi suferințe creștinește îndurate, Napoleon (Nini) Pop s-a stins încet ca o candelă rămasă fără ulei, lăsând în urmă, asemenea unei dâre de...

Un curajos General italian proclamă Adevărul ….

Săptămâna trecută, un membru francez al organizației pe care am onoarea să o conduc , îmi trimitea o informație privind apariția unei cărți pe...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -